Kalendarz Roku Szkolnego 2019/2020

Harmonogram uroczystości, konkursów, imprez turystycznych i kulturalnych oraz spotkań 
i konsultacji nauczycieli z rodzicami
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gierałtowie              
     na rok szkolny 2019/2020
 

UROCZYSTOŚCI SZKOLNE
Nazwa uroczystości Termin Odpowiedzialni
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2 września 2019 r. Piotr Fedorowicz
Dzień Przedszkolaka 20 września 2019 r. Ewa Duch
Dzień Języków 26 września 2019 r.
  1. Małek-Jakubczyc
Dzień Papieski 23 października 2019 r.
  1. Piwowarska
Pasowanie na ucznia kl. I 15 października 2019 r. M. Król
11 Listopada 8 listopada 2019 r. Wszyscy nauczyciele,                                 A. Półtoranos
Zabawa Andrzejkowa 28 listopada 2019 r. Wychowawcy klas
Boże Narodzenie 21 grudnia 2019 r. Alicja Wołkowska,                      Agnieszka Jaworska
Dzień Babci i Dziadka
Zabawa Karnawałowa
21.01.2020 r. Ł. Rutyna-Chwała, E. Duch,          M. Król
Dzień Ziemi 26 kwietnia 2020 r. Ł. Rutyna-Chwała, D. Kril
Konstytucja 3-go Maja Maj 2020 r. Wychowawcy klas
Dzień Rodziny 1 czerwca 2020 r. M. Chlastawa, D. Kril,                  A. Półtoranos
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 26 czerwca 2020 r. M. Chlastawa

 

Ogólnoszkolne imprezy turystyczne i kulturalne
Nazwa uroczystości Termin Odpowiedzialni
Wyjazd do teatru Październik 2019 r. Wychowawcy klas
Wycieczki krajoznawcze po regionie Wrzesień/październik 2019 r.
Maj/czerwiec 2020 r.
Wychowawcy klas
Filharmonia w szkole 2 razy w roku Wychowawcy klas
Teatrzyki o tematyce profilaktycznej Wg napływających propozycji Wychowawcy klas
 
 
Spotkania z rodzicami
Rodzaj spotkania Termin Odpowiedzialni
Wychowawcy klas Do 30 września 2019 r. Wychowawcy klas
Wychowawcy klas Grudzień 2019 r.
Luty 2020 r.
Maj 2020 r.
Wychowawcy klas
Indywidualne z rodzicami Wg potrzeb Nauczyciele uczący,
Wychowawcy klas
 

Konkursy szkolne
Nazwa konkursu Termin Odpowiedzialni
Konkurs na najciekawszą rymowankę ,,Dlaczego warto uczyć się                             języków obcych”
Europejski Dzień Języków Obcych
Konkurs j. niemieckiego
26 wrzesień 2019 r.
  1. Małek-Jakubczyc
Konkurs j. niemieckiego Wg harmonogramu PCEiKK w Bolesławcu
  1. Małek-Jakubczyc
,,zDolny Ślązak” – konkurs Październik 2019 r. Alicja Wołkowska
Gminnym Konkursie Wiedzy pod hasłem "Życie i działalność św. Jadwigi Ślaskiej". Październik 2019 r. Agata Piwowarska
Konkurs polonistyczny Wg harmonogramu PCEiKK w Bolesławcu Alicja Wołkowska
Łużyckie osobliwości Październik 2019 r. Łucja Rutyna-Chwała
Doliną rzeki Kwisy Listopad 2029 r. Łucja Rutyna-Chwała
Konkurs matematyczny Wg harmonogramu PCEiKK w Bolesławcu Dariusz Kril
Mój ulubiony bohater książkowy Listopad 2019 r. P. Fedorowicz
Konkursy Bożonarodzeniowe
Konkurs na stroik bożonarodzeniowy,
Konkurs na szopkę bożonarodzeniową
Grudzień 2019 r.
  1. Jaworska,
 A. Piwowarska
Szkolny konkurs recytatorski kl. I-III i
Kl. V-VIII
Marzec 2020 r. Wychowawcy klas
  1. Wołkowska,
  1. Jaworska
Turniej Wiedzy Pożarniczej Marzec 2020 r. M. Chlastawa
Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym Kwiecień 2020 r. M. Chlastawa
Konkursy przyrodnicze Kwiecień 2020 r. Ł. Rutyna-Chwała, D. Kril
Konkurs Wielkanocny Kwiecień 2020 r. Agnieszka Jaworska
Szkolny Konkurs Ortograficzny
kl. III i IV-VIII
Wg harmonogramu PCEiKK w Bolesławcu Alicja Wołkowska
Łucja Rutyna-Chwała
 
 
Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
 
14 października 2019 r. Dzień Edukacji

21 stycznia 2020 r. Dzień Babci i Dziadka

21, 22, 23, 24 kwietnia 2020 r. Egzamin ósmoklasisty

01 czerwca 2020 r. Dzień Rodziny

12 czerwca 2020 r.