Innowacj pedagogiczna Dar zabawy

Strona główna » Innowacj pedagogiczna Dar zabawy

W roku szkolnym 2020/21 dzieci z oddziału przedszkolnego zostały objęte Innowacją pedagogiczną Dar zabawy. Celem innowacji jest stwarzanie warunków  sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych. Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej. Czynności  podejmowane przez dzieci w przedszkolu obejmują zabawę swobodną w sali  i plenerze, zabawę kierowaną o charakterze dydaktycznym z wykorzystaniem darów natury i Darów Froebla. Zajęcia dydaktyczne realizowane są pod postacią zajęć w porannym kole, aktywności zabawowo-zadaniowej w grupach, prac ogrodowych oraz wyjść terenowych.  Wszystkim działaniom towarzyszy recytowanie wierszyków, śpiew, prowadzenie rozmów i aktywność ruchowa. Wykorzystanie w codziennej pracy wyliczanek, rymowanek i wierszyków przynosi dzieciom wiele korzyści, wzbogaca pamięć, słownictwo, pobudza do twórczości. Jest stymulujące dla wszystkich sfer rozwoju – emocjonalnego, społecznego, poznawczego i motorycznego. Pomoce dydaktyczne –Dary Froebla  służą dzieciom jako zabawki do swobodnych zabaw konstrukcyjnych, tematycznych, ruchowych i badawczych oraz są materiałem wykorzystywanym do zabaw zorganizowanych przez nauczyciela czyli zabaw dydaktycznych.

W rozwinięciu strony prezentuję film ,,Zabawy z Darami Froebla"

                                                                                      Ewa Duch