Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gierałtowie

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY 2021-2022

W załączeniu Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gierałtowie

na rok szkolny 2021/2022