Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gierałtowie

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY 2023/2024

W załączeniu Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gierałtowie

na rok szkolny 2023/2024